Trang web sẽ chuyển hướng sang fb người kỳ xuân 38 tròn vòng 12s!

Trang web nhằm quảng bá du lịch về quê hương Kỳ Anh yêu dấu!

Trong giai đoạn đầu, tạm thời trang web sẽ được trỏ qua fb người kỳ xuân 38

Nếu bạn có nhã ý cùng xây dựng nội dung để quảng bá du lịch Kỳ Anh, liên hệ với tôi qua email nguyentienlong88(at)gmail(dot)com
hoặc trang web longka.info